CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Turkosa serien 3

aphanisis(anamorfos) av Marie Silkeberg intar tryckarket från flera håll. Dess riktningar korrumperar kronologin. I ett ”fönster på fasaden” som ”kommer att tändas om natten”. Dikten öppnar boken.

Boken är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.