CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Turkosa serien 13

Fyra väggar av Jørn H. Sværen
[Turkosa serien 13] 2019
ISBN 978-91-984293-3-6
8 sidor (125 x 200 mm)


Fyra väggar av Jørn H. Sværen vecklar ut och mångfaldigar den bild som avslutar Det ferdige verkets skjønnhet.

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.

Böckerna är satta för hand och tryckta med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg och på Chateaux i Aspudden.

Jørn H. Sværen är poet, redaktör och förläggare verksam i Oslo.