CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Poetry Lost [Supplement 4]

Poetry Lost av Bengt Adlers
[Supplement 4] 2018
ISBN 978-91-984293-2-9
4 sidor (112 x 178 mm)


Poetry Lost av Bengt Adlers är funnen poesi. 

Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. Fjärde boken i serien är Poetry Lost av Bengt Adlers. 

Bengt Adlers är poet och konstnär. Han bor i Malmö. 

Release för CHATEAUX n°4

Release i Malmö och Stockholm för fjärde numret av CHATEAUX och Collwood Villa
samt för fjärde boken i Supplement-serien: Poetry Lost av Bengt Adlers.

Kom och hämta ditt prenumerationsexemplar eller köp lösnummer eller böcker eller bara kom!

Torsdag 4 oktober kl. 19 på Östervärns antikvariat & bokhandel, Höstgatan 37, Malmö
Presentationer, poesi, böcker och tidskrifter
Läsningar av Beata Berggren, Linnéa Fonseca, Felicia Mulinari och Adam Westman

Fredag 5 oktober kl. 19:30 på New Saigon House, Manhemsgatan 4, Aspudden
Presentationer, poesi, mat och dryck
Läsningar av Beata Berggren och Anna Hallberg

*

Poesitidskriften CHATEAUX sätts och trycks av Chateaux i Aspudden och kommer ut två gånger per år. Det fjärde numret innehåller poesi av Helena Bennett, Beata Berggren, Guy de Cointet, Bernard Collin och Linnéa Fonseca. 

Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I det fjärde numret medverkar kritiktidskriften Found Review (red. Karl Lydén). 

Med varje nytt nummer av CHATEAUX kommer dessutom en bok i serien Supplement. Seriens fjärde bok är Poetry Lost av Bengt Adlers.

Årsprenumeration på CHATEAUX, inklusive två nummer av Collwood Villa och två böcker i serien Supplement: 280 kr. Skriv till chateaux@hotmail.se

Found Review

Om Tillvaratagna eftermiddagar [Supplement 3] av Claes Tellvid Found Review (red. Karl Lydén).

29 oskickade brev på belarusiska


Ida Lindes bok 29 oskickade brev [Arbetets villkor 4] finns nu på belarusiska i översättning av Natallia Pavaliayeva, utgiven på Yanushkevitch.

Livraisons

Poesiläsningar, presentationer och samtal tillsammans med den franska poesitidskriften La tête et les cornes
Medverkande: Maël Guesdon, Martin Högström, David Lespiau, Marie de Quatrebarbes och Peter Thörneby
Söndag 29 april kl 17
Le Périscope, 13 rue Delandine, Lyon

Tillvaratagna eftermiddagar [Supplement 3]

Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid
[Supplement 3] 2018
ISBN 978-91-984293-1-2
32 sidor (125 x 200 mm)

Var och en av stroferna i Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid tycks närma sig sitt eget slut eller ensamhet. Men de griper i och skymtar varandra. Tillsammans upprättar de någonting. En kropp. Ett samtal. En epok?

Tillvaratagna eftermiddagar skrevs ursprungligen på engelska, i London hösten 1984, och publicerades som ett litet häfte betitlat Reasonable Afternoons. Översättningen från engelskan är av senare datum och har inte publicerats tidigare.

Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. Tredje boken i serien är Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid. 

Claes Tellvid är poet och konstnär, verksam i Stockholm. 

Release för CHATEAUX n°3

Release för CHATEAUX n°3 och Collwood Villa n°3 

Dessutom release för Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid

Poesiläsningar av Iman Mohammed, Niclas Nilsson, Marie Silkeberg, Claes Tellvid

Presentationer, prenumerationer och vin

Tid: onsdag 28 mars kl. 18
Plats: Rutiga golvet, Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm 

Varmt välkommen

*

Poesitidskriften CHATEAUX sätts och trycks av Chateaux i Aspudden och kommer ut två gånger per år. Det tredje numret innehåller poesi av Mei-mei Berssenbrugge och Claude Royet-Journoud i översättningar från amerikanskan respektive franskan av Iman Mohammed och Martin Högström, samt nyskriven poesi av Niclas Nilsson, Marie Silkeberg och Adam Westman. 

Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I det tredje numret skriver Eva Larsson om O-ordning (2014) av Lina Nordenström. 

Med varje nytt nummer av CHATEAUX kommer dessutom en bok i serien Supplement. Den första boken i serien var Recept av Leif Holmstrand. Den följdes av Överlevnad av Danielle Collobert, i översättning av Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson. Seriens tredje bok är Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid.

Årsprenumeration på CHATEAUX, inklusive två nummer av Collwood Villa och två böcker i serien Supplement: 280 kr. Skriv till chateaux@hotmail.se

Chateaux, Lilla Aspuddsvägen 6b, 126 49 Hägersten, chateaux-slot.blogspot.se