CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Bernur om Folkets Park

Bernur i sin recension av Folkets Park (med utgångspunkt i Adam Westmans ord om att en bristande språkkänsla kan vara en tillgång): ”Ärligt tror jag många poeter skulle må bra av den, låt oss kalla det ödmjukheten, men också: språket är inget man erövrar eller behärskar eller dominerar, men inte heller något man domineras av. Det är fruktbart att skriva på tvären mot språk, och så uppfattar jag Westmans dikter.”

Mulinari och Westman på mellem_rummet

Torsdag 23 april kl. 19 läser Felicia Mulinari sina ”Tre kärleksdikter till Evo Morales” ur CHATEAUX n°7 och Adam Westman ur sin bok Folkets Park. Läsningarna kommer att sändas live på mellem_rummets facebooksida där de också kommer att finnas tillgängliga efteråt.

mellem__rummet är ett experimentellt rum för konst och litteratur och andra interdisciplinära samarbeten. Det är ett konstnärligt, nomadiskt initiativ som rör sig som vinden blåser. Under perioden 10 april till 30 juni 2020 har mellem__rummet ingått ett samarbete med Förlaget Beijing Trondheim och P U B POESI (Göteborg) för att göra det enkelt för konstnärer att nå ut till publik, kollegor och institutioner via mellem_rummets facebooksida. Varje arrangemang aktiveras av respektive bidragsgivare.

Folkets Park av Adam Westman

Folkets Park av Adam Westman
[Supplement 7] 2020
ISBN 978-91-984293-6-7
104 sidor (125 x 200 mm)


Med varje nytt nummer av poesitidskriften CHATEAUX kommer en bok i serien Supplement. Seriens sjunde bok är Folkets park av Adam Westman. 2015 publicerades Westmans Frankfurt(M) i Chateaux’ Turkosa serie. De två ”parkdikter” som ingår i den — Grüneburgpark och Palmengarten — har sedan dess följts av ytterligare nio, som publicerats på olika håll, bl a i CHATEAUX och tydningen. I Folkets park samlas de och upprättar en parkernas heterotopiska territorium där dikternas titlar också är namn på någonting allmänt. 

Nya nummer och Folkets Park

Idag utkommer poesitidskriften CHATEAUX med sitt 7:e nummer, som innehåller nyskriven och tidigare opublicerad poesi av Luc Bénazet (övers. Martin Högström), Johan Jönson, Iman Mohammed och Felicia Mulinari.

Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I det sjunde numret skriver Matthew Rana om you don't have to call me Merle Haggard, (anymore) (The Birdcage Review, 1987) av Helena Bennett.

Med varje nytt nummer av CHATEAUX kommer dessutom en bok i serien Supplement. Seriens sjunde bok är Folkets park av Adam Westman. 

Release Release Release

E V E N E M A N G E T   U P P S K J U T E T   P. G. A.   V I R U S


Release för CHATEAUX n°7 och Collwood Villa n°7

Dessutom release för Folkets Park av Adam Westman

Rönnells Antikvariat 2 april kl. 18–20

Poesiläsningar av Johan Jönson, Felicia Mulinari och Adam Westman

Kom och hämta ditt prenumerationsexemplar eller köp lösnummer eller böcker eller bara kom!

Birger Jarlsgatan 32, Stockholm

Heata-Beana, Skinnskatteberg
TILLRÄCKLIGT FÖR ATT KLARA MIG

Dokumentation från Poesifestivalen Ny Gås den 12 oktober 2019 i Skinnskatteberg. Heata-Beana skriver en rad ur poesiboken Min vän träd av Lorine Niedecker (Chateaux 2019). Översättning från amerikanskan Beata Berggren.

Supplement 6Min vän träd av Lorine Niedecker
[Supplement 6] 2019
övers. Beata Berggren
ISBN 978-91-984293-5-0
20 sidor (125 x 200 mm)


Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. Den sjätte boken i serien är Min vän träd av Lorine Niedecker (1903–70) i översättning från amerikanskan av Beata Berggren. Niedecker växte upp på Blackhawk Island i Wisconsin, där hon också levde större delen av sitt liv. Hennes bok Min vän träd består av 16 dikter och publicerades ursprungligen på den skotske poeten och konstnären Ian Hamilton Finlays förlag Wild Hawthorn Press 1961. I Niedeckers poesi undersöks det lokala, folks sätt att tala, det vardagliga livet intervenerat med det politiska – depressionen, fascismens framväxande, spanska inbördeskriget och andra världskriget. Men hon sov också alltid med en penna under huvudkudden för att kunna skriva ner sina drömmar.