CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Heata-Beana, Skinnskatteberg
TILLRÄCKLIGT FÖR ATT KLARA MIG

Dokumentation från Poesifestivalen Ny Gås den 12 oktober 2019 i Skinnskatteberg. Heata-Beana skriver en rad ur poesiboken Min vän träd av Lorine Niedecker (Chateaux 2019). Översättning från amerikanskan Beata Berggren.

Supplement 6Min vän träd av Lorine Niedecker
[Supplement 6] 2019
övers. Beata Berggren
ISBN 978-91-984293-5-0
20 sidor (125 x 200 mm)


Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. Den sjätte boken i serien är Min vän träd av Lorine Niedecker (1903–70) i översättning från amerikanskan av Beata Berggren. Niedecker växte upp på Blackhawk Island i Wisconsin, där hon också levde större delen av sitt liv. Hennes bok Min vän träd består av 16 dikter och publicerades ursprungligen på den skotske poeten och konstnären Ian Hamilton Finlays förlag Wild Hawthorn Press 1961. I Niedeckers poesi undersöks det lokala, folks sätt att tala, det vardagliga livet intervenerat med det politiska – depressionen, fascismens framväxande, spanska inbördeskriget och andra världskriget. Men hon sov också alltid med en penna under huvudkudden för att kunna skriva ner sina drömmar.


Poesifestivalen Ny gås

Lördag den 12 oktober arrangerar Chateaux poesifestivalen Ny gås på Kulturhuset Korpen i Skinnskatteberg. En heldag där poeter, konstnärer och publiceringsaktivister deltar med poesiläsningar, performances och redaktionella presentationer. 

Medverkande: Luc Bénazet (Frankrike), Beata Berggren, Heata-Beana, Helena Eriksson, Anna Hallberg, Martin Högström, Lina Nordenström, Marie Silkeberg, Jørn H. Sværen (Norge), Peter Thörneby och Adam Westman.

Under festivalen är det dessutom release för poesiboken Min vän träd av Lorine Niedecker i översättning av Beata Berggren, samt för sjätte numret av poesitidskriften CHATEAUX och kritiktidskriften Collwood Villa.

Lördag 12 oktober 2019 kl. 12–19
Kulturhuset Korpen, Köpingsvägen 11, Skinnskatteberg
Språk: svenska, norska, franska
Fri entré

Välkommen!


Några av dikterna i den amerikanska poeten Lorine Niedeckers bok Min vän träd är hämtade ur hennes folkloristiska poesiarbete New Goose. Genom att döpa festivalen till Ny gås vill vi betona ett samband mellan Niedeckers lantliga Wisconsin och trakterna runt Skinnskatteberg som vi har lärt känna genom vårt arbete på Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. Samtidigt vill vi rikta uppmärksamheten mot ett av de poesiverk som haft mycket stor betydelse för oss.

Poesifestivalen Ny gås arrangeras i samband med att Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg firar tio år och genomförs inom ramen för ”Ett kulturliv för alla – konst” med stöd av Skinnskattebergs kommun, Region Västmanland och Statens Kulturråd.

------

Poesitidskriften CHATEAUX sätts och trycks av Chateaux i Aspudden och kommer ut två gånger per år. Det sjätte numret innehåller poesi av Gunnar Berge, Helena Eriksson, Lorine Niedecker och Claude Royet-Journoud i översättning från norskan, amerikanskan och franskan av Beata Berggren och Martin Högström. 

Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I det sjätte numret skriver Filip Lindberg om Long Hand (LemonMelon, 2011) av den skotska poeten och konstnären Sue Tompkins.


Aspuddens bokhandel

Poesitidskriften CHATEAUX samt böcker i Turkosa serien, Arbetets villkor, Supplement-serien, Chateaux Pocket, m.m. finns nu att köpa i Aspuddens bokhandel på Hägerstensvägen 130, T-bana Aspudden.

Turkosa serien 14 / Supplement 5

Furor av Linnéa Fonseca
[Turkosa serien 14 / Supplement 5] 2019
ISBN 978-91-984293-4-3
8 sidor (125 x 200 mm)
Vi tappar fotfästet. Bilden vecklar ut sig i kroppen. Furor av Linnéa Fonseca är den sista boken i Turkosa serien. 

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.

Böckerna är satta för hand och tryckta med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg och på Chateaux i Aspudden.

Linnéa Fonseca är poet verksam i Malmö.

CHATEAUX n°5

Release för CHATEAUX n°5 och Collwood Villa n°5

Dessutom release för Furor av Linnéa Fonseca

Aspuddens bokhandel 2 april kl. 18–20

Poesiläsningar av Beata Berggren, Helena Eriksson, Anna Hallberg, Peter Thörneby och Adam Westman

Kom och hämta ditt prenumerationsexemplar eller köp lösnummer eller böcker eller bara kom!

Hägerstensvägen 130, T-bana Aspudden

*

Poesitidskriften CHATEAUX sätts och trycks av Chateaux i Aspudden och kommer ut två gånger per år. Det fjärde numret innehåller poesi av Emilio Araúxo, Norma Cole, Anna Hallberg och Adam Westman i översättning från galiciskan, franskan och amerikanskan av Helena Eriksson och Beata Berggren. 

Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I det femte numret skriver Marie de Quatrebarbes om Le récit de Lars Fredriksson (À la Pension Victoria, 2012) av Claude Royet-Journoud.

Med varje nytt nummer av CHATEAUX kommer dessutom en bok i serien Supplement. Seriens femte bok är Furor av Linnéa Fonseca som också är den fjortonde boken i Turkosa serien.

Årsprenumeration på CHATEAUX, inklusive två nummer av Collwood Villa och två böcker i serien Supplement: 280 kr. Skriv till chateaux@hotmail.se

Poesimässan 2019

Chateaux medverkar med bokbord på Stockholms Stadsbiblioteks poesimässa fredag 22 mars kl. 15–19 och lördag 23 mars kl. 11–17

Fredag kl. 17.20 läser Bengt Adlers sin bok Poetry Lost på scenen i rotundan på Stadsbiblioteket på Sveavägen 73 i Stockholm