CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Arbetets villkor 4]

 29 oskickade brev av Ida Linde ordnar sina namnlösa adressater med alfabetet som ram. Breven skjuts upp istället för att sändas. Och förblir poesi.

Ida Linde är poet, författare, översättare verksam i Stockholm.

Bokens omslag är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.

Utgivningsserien Arbetets villkor riktar ljuset på de reella premisser och villkor som kringgärdar arbetet i allmänhet och poesiarbetet i synnerhet.