CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Överlevnad [Supplement 2]


Överlevnad av Danielle Collobert
[Supplement 2] 2017
övers. Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson
ISBN 978-91-984293-0-5
12 sidor (126 x 150 mm)

Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. Andra boken i serien är Överlevnad av Danielle Collobert (1940–78) i översättning från franskan av Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson. Danielle Colloberts författarskap tillhör de mest obönhörliga och inbegriper bl.a. Meurtre, Dire I–II och Il donc. Hennes sista bok, Survie, som ursprungligen gavs ut 1978 av Orange Export Ltd, är den första på svenska.