CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Turkosa serien 2

Grå våg av Peter Thörneby inverterar delvis den traditionella poesibokens arkitektur. Dikten förskjuts från inlagan mot omslaget samtidigt som språkbitar utifrån blåser genom boken.

Boken är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. Bigad och skuren av Bergs Grafiska i Stockholm.

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.