CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

På franska i L'Usage n°5

Det ferdige verkets skjønnhet (« La beauté de l'œuvre finie ») av Jørn H. Sværen (Turkosa serien 1) och Peter Thörnebys dikt i Slot n°1 på franska i L'usage n°5.