CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Chateaux Pocket 1]

”Poeterna Helena Eriksson och Beata Berggren brevväxlar, och ur ett resonemang om arbetsrum och om detektivromanens estetik föds blandgestalten Heata-Beana, som yttrar sig (eller möjligen tilltalas) i ett medföljande brev, vars bokstäver är inspirerade av människokroppar på ett subtilt sätt, titta till exempel på de slashasiga R:en.” 
Arbetet

Chateaux Pocket är en utgivningsserie för poesi som ännu inte börjat och för poesi som tagit slut.