CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Popup-bokhandeln Skrev

Chateaux är ett av runt 75 skandinaviska småförlag som medverkar när popup-bokhandelen Skrev aktiveras på galleriet Demon’s Mouth i Oslo.

Skrev skriver: »Formålet med bokhandelen er todelt: (1) Vi vil forsterke det nordiske miljøet for små uavhengige litteraturinitiativ, og (2) vi vil gjøre utgivelsene lettere tilgjengelig for litteraturinteresserte (som ikke nødvendigvis er i miljøet fra før). Den nordiske produksjonen er stor og det trengs flere visningsarenaer.«

Tid: 20 till 29 juni 2014
Plats: Københavngata 4