CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Chateaux Pocket 2]

”Vid en promenad i stadsparken i Lund i maj 2015 hittade vi en anteckningsbok som tillhörde en viss Linus Andersen. Anteckningsboken var grön och den röda kulspetshandstilen mycket lättläst. På baksidan fanns en prislapp (29.90). Innehållet bestod uteslutande av kortfattat nedtecknade idéer till märkliga och fantasieggande science fiction-romaner.”
(Leif Holmstrand och Pär Thörn)

Chateaux Pocket är en utgivningsserie för poesi som ännu inte börjat och för poesi som tagit slut.