CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Heata-Beana, Plage des Catalans, Marseille

 

Heata-Beana, dokumentation från Plage des Catalans, Marseille, 22 november 2014. Det skrivna som syns är titeln på Anne-Marie Albiachs samlade poesi: CINQ LE CHOEUR. (Cinq le Choeur, Flammarion 2014) 

Filmat av Martin Högström