CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Turkosa serien 7]

THING 37 är sprungen ur Cleaters text- och teckningsprojekt ”I must be seeing things”, där hans teckningar, hans ”things”, fungerar som måltavlor för bildigenkänningsteknologi i så kallad ”augmented reality”. Nummer 37 av dessa teckningar har blivit utgångspunkt för boken THING 37, i vilken 24 poeter och konstnärer medverkar med sina egna tolkningar av teckningen eller av textraden den givit upphov till: “Bending over backwards for the wrong cause may sting a little.”

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.

Boken är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. 

John Cleater är en amerikansk konstnär som bor i Columbiaville, New York.

Övriga medverkande i boken: Ghayath Almadhoun, Annika Aspegren, Beata Berggren, Elina Birkehag, Brian Dewan, Helena Eriksson, Linnéa Eriksson, Stephanie Fleischmann, Jörgen Gassilewski, Anna Hallberg, Johannes Heldén, Martin Högström, Teddy Jefferson, Andrea Kleine, Coco McPherson, Iman Mohammed, Lina Nordenström, Bobby Previte, Matthew Rana, Nina Svensson, Pär Thörn, Peter Thörneby, Adam Westman och Rebecca Wolff.