CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

C H A T E A U X

Poesitidskriften CHATEAUX redigeras, sätts och trycks av Chateaux i Aspudden och kommer ut två gånger om året. Årsprenumeration, inklusive två nummer av Collwood Villa och två böcker i serien Supplement: 280 kr. Skriv till chateaux@hotmail.se

CHATEAUX n°5 2019
16 sidor (150 x 220 mm)
ISSN 2002-5173

Med poesi av: Emilio Araúxo, Norma Cole, Anna Hallberg och Adam Westman i översättning från galiciskan, franskan och amerikanskan av Helena Eriksson och Beata Berggren.

CHATEAUX n°4 2018 [Slut]
16 sidor (150 x 220 mm)
ISSN 2002-5173

Med poesi av: Helena Bennett, Beata Berggren, Guy de Cointet, Bernard Collin och Linnéa Fonseca i översättning från amerikanskan och franskan av Peter Thörneby, Eva Larsson och Martin Högström.

CHATEAUX n°3 2018 [Slut]
16 sidor (150 x 220 mm)
ISSN 2002-5173

Med poesi av: Mei-mei Berssenbrugge, Niclas Nilsson, Claude Royet-Journoud, Marie Silkeberg och Adam Westman i översättning från amerikanskan och franskan av Iman Mohammed och Martin Högström.


CHATEAUX n°2 2017 [Slut]
16 sidor (150 x 220 mm)
ISSN 2002-5173

Med poesi av: Luc Bénazet, Iman Mohammed, Lorine Niedecker och Tom Raworth i översättning från franskan, amerikanskan och engelskan av Martin Högström, Beata Berggren och Peter Thörneby & Adam Westman.

CHATEAUX n°1 2017 [Slut]
16 sidor (150 x 220 mm)
ISSN 2002-5173

Med poesi av: Anne-Marie Albiach, Morten Chemnitz, George Oppen, Lisa Robertson och Adam Westman, i översättningar från franskan, danskan, amerikanskan och kanadensiskan av Helena Eriksson, Tom Silkeberg, Peter Thörneby och Niclas Nilsson.