CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Turkosa serien 14 / Supplement 5

Furor av Linnéa Fonseca
[Turkosa serien 14 / Supplement 5] 2019
ISBN 978-91-984293-4-3
8 sidor (125 x 200 mm)
Vi tappar fotfästet. Bilden vecklar ut sig i kroppen. Furor av Linnéa Fonseca är den sista boken i Turkosa serien. 

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.

Böckerna är satta för hand och tryckta med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg och på Chateaux i Aspudden.

Linnéa Fonseca är poet verksam i Malmö.