CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Arbetets villkor 3]

Instängd i vattnet av Jean-Marie Gleize är ett utsnitt ur ett arbete som tagit sin början i Tarnac, un acte préparatoire (2011) och som kommer att fortsätta i Le livres des Cabanes (2015). Ett avsnitt som leder från de ”folkets uppror som fick Bastiljen att falla” till Stéphane Mallarmé som inför sin sons död ”klippte, rev sönder, samlade ihop pappersbitar” till en ”strejk på Renault-fabriken” i Flins. Poesi som träder fram ovan, men binds samman under, ytan, bokstavligen.

Jean-Marie Gleize är poet, författare och professor emeritus vid l’École normale supérieure i Lyon där han undervisat vid Centre d’études poétiques.

Bokens omslag är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.

Utgivningsserien Arbetets villkor riktar ljuset på de reella premisser och villkor som kringgärdar arbetet i allmänhet och konst- och poesiarbetet i synnerhet.