CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Festival of Positive Misunderstanding

Chateaux medverkar med filmen Pengar – varje revolution är ett ord på Festival of Positive Misunderstanding, som äger rum i Helsingfors 28 maj 2014.

Medverkande uppläsare i filmen: Beata Berggren, Harald Hultqvist, Martin Högström, Olivia Iso, Peter Thörneby och Adam Westman. 

Festival of Positive Misunderstanding
Onsdag 28 maj 2014 kl 18–23
Gallery Augusta, HIAP, Suomenlinna B 28 / 2
www.hiap.fi/event/festival-positive-misunderstanding