CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Release för CHATEAUX n°3

Release för CHATEAUX n°3 och Collwood Villa n°3 

Dessutom release för Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid

Poesiläsningar av Iman Mohammed, Niclas Nilsson, Marie Silkeberg, Claes Tellvid

Presentationer, prenumerationer och vin

Tid: onsdag 28 mars kl. 18
Plats: Rutiga golvet, Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm 

Varmt välkommen

*

Poesitidskriften CHATEAUX sätts och trycks av Chateaux i Aspudden och kommer ut två gånger per år. Det tredje numret innehåller poesi av Mei-mei Berssenbrugge och Claude Royet-Journoud i översättningar från amerikanskan respektive franskan av Iman Mohammed och Martin Högström, samt nyskriven poesi av Niclas Nilsson, Marie Silkeberg och Adam Westman. 

Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I det tredje numret skriver Eva Larsson om O-ordning (2014) av Lina Nordenström. 

Med varje nytt nummer av CHATEAUX kommer dessutom en bok i serien Supplement. Den första boken i serien var Recept av Leif Holmstrand. Den följdes av Överlevnad av Danielle Collobert, i översättning av Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson. Seriens tredje bok är Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid.

Årsprenumeration på CHATEAUX, inklusive två nummer av Collwood Villa och två böcker i serien Supplement: 280 kr. Skriv till chateaux@hotmail.se

Chateaux, Lilla Aspuddsvägen 6b, 126 49 Hägersten, chateaux-slot.blogspot.se