CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Tillvaratagna eftermiddagar [Supplement 3]

Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid
[Supplement 3] 2018
ISBN 978-91-984293-1-2
32 sidor (125 x 200 mm)

Var och en av stroferna i Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid tycks närma sig sitt eget slut eller ensamhet. Men de griper i och skymtar varandra. Tillsammans upprättar de någonting. En kropp. Ett samtal. En epok?

Tillvaratagna eftermiddagar skrevs ursprungligen på engelska, i London hösten 1984, och publicerades som ett litet häfte betitlat Reasonable Afternoons. Översättningen från engelskan är av senare datum och har inte publicerats tidigare.

Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. Tredje boken i serien är Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid. 

Claes Tellvid är poet och konstnär, verksam i Stockholm.