CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Arbetets villkor 1]

Heata-Beana – Det perfekta brottet är resultatet av en korrespondens mellan poeten och konstnären Beata Berggren och poeten och översättaren Helena Eriksson. Denna dialog, som på förhand avgränsats till två år, utgör ett samtal om det konstnärliga arbetets rum och förutsättningar. Korrespondensen har samtidigt fungerat som motor för ett gemensamt arbete som givit upphov till typsnittet Heata-Beana. Typsnittet bildas av de båda författarnas kroppar och finns representerat på en till boken bifogad affisch. 

Bokens omslag är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.

Utgivningsserien Arbetets villkor riktar ljuset på de reella premisser och villkor som kringgärdar arbetet i allmänhet och konst- och poesiarbetet i synnerhet.