CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Arbetets villkor 2]

Vardagens cirklar av Martin Högström består av en serie cirkeldikter som turnerar vardagens, veckans, överlevandets och poesiarbetets disharmoniska kretslopp. De cirkulära rutiner som aldrig tycks upplåta någon plats åt poesins begär framträder här samtidigt som poesins paradoxala förutsättning.

Bokens omslag är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.

Utgivningsserien Arbetets villkor riktar ljuset på de reella premisser och villkor som kringgärdar arbetet i allmänhet och konst- och poesiarbetet i synnerhet.