CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Turkosa serien 5]

Disciplin av Niclas Nilsson ställer nästan ett rop mot språkets särskilda tystnad. Satser befästs och förskjuts – i boken och bortom.

Niclas Nilsson är poet och översättare verksam i Björkvik.

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.  

Böckerna är satta för hand med bly och tryckta med boktryckpress i Grafik-verkstan Godsmagasinet i Uttersberg.