CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Turkosa serien 6]

Notes on Cosmology [a circus] av Lisa Robertson utgör en scen där språkets, erotikens och skriftens insekter uppträder på pappersarkets fyra fönsterrutor. Med våren kommer biet, bärfisen, fästingen och bloggen. 

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.

Böckerna är satta för hand med bly och tryckta med boktryckpress i Grafik-verkstan Godsmagasinet i Uttersberg. 

Lisa Robertson är en kanadensisk poet och essäist. Hon bor i Frankrike.