CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Turkosa serien 8]

Frankfurt(M) av Adam Westman dubblerar den Turkosa seriens stränga format. Den korta diktens ekonomi griper på något sätt också in i de europeiska bankernas. I bokens första del: ”Formen sväljer en svala”. I den andra: ”Svalan sväljer en solnedgång”.

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.

Böckerna är satta för hand och tryckta med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. 

Adam Westman är poet. Bor i Stockholm. Frankfurt(M) är hans första bok.