CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

La tête et les cornes

Chateaux bjöds under våren 2015 in av tidskriftsredaktörerna Marie de Quatrebarbes och Maël Guesdon att redigera ett block med svensk poesi i det andra numret av den franska poesitidskriften La tête et les cornes. Numret kom ut i somras och innehåller dikter av Beata Berggren, Linnéa Eriksson, Martin Högström, Niclas Nilsson, Peter Thörneby och Adam Westman översatta till franska av Julien Lapeyre de Cabanes. I numret finns också bidrag av Peter Gizzi, Jørn H. Sværen, Peter Waterhouse, Victoria Xardel, m.fl.