CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

[Arbetets villkor 5]

En vision av Linjeland av Derek Beaulieu är en översättning till svenskan av ett mycket specifikt utsnitt ur Beaulieus bok Flatland – a romance of many dimensions (information as material, 2007), en ickeverbal, grafisk analys av E. A. Abbotts klassiska science fiction-roman från 1884.

Derek Beaulieu är poet, lärare och litteratur-arkitekt. Han bor och arbetar i Calgary, Kanada.

Utgivningsserien Arbetets villkor riktar ljuset på de reella premisser och villkor som kringgärdar arbetet i allmänhet och konst- och poesiarbetet i synnerhet.

*

En vision av Linjeland by Derek Beaulieu is a translation to Swedish of a very specific section from Beaulieu's book Flatland – a romance of many dimensions (information as material, 2007), a nonverbal, grafic analysis of E. A. Abbott's classic science fiction novel from 1884.

Derek Beaulieu is a poet, teacher and literary architect. He lives and works in Calgary, Canada.

Utgivningsserien Arbetets villkor riktar ljuset på de reella premisser och villkor som kringgärdar arbetet i allmänhet och konst- och poesiarbetet i synnerhet.