CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Derek Beaulieu på Rönnells

Lördag 12 mars på Rönnells Antikvariat i Stockholm

C H A T E A U X  lanserar bok nummer 5 i utgivningsserien Arbetets villkor:

En vision av Linjeland av Derek Beaulieu 
(översättning: Peter Thörneby)

Dessutom re-aktiveras Slot N° 11 (november 2015): Konkret poesi (medverkande: Derek Beaulieu)

En vision av Linjeland är en översättning till svenskan av ett avsnitt ur Beaulieus bok Flatland – a romance of many dimensions (information as material, 2007) en ickeverbal, grafisk analys av E. A. Abbotts klassiska science fiction-roman från 1884.

Läsningar, frågor, svar, projektioner och redaktionella nedslag under eftermiddagen med: Derek Beaulieu, Beata Berggren, Jörgen Gassilewski, Peter Thörneby

Tid: Lördag 12 mars kl. 14:00–16:00
Plats: Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm

Derek Beaulieu är poet, förläggare och litteratur-arkitekt. Bor i Calgary, Kanada.
Rönnells är ett antikvariat i Stockholm.
C H A T E A U X  är ett bokförlag för poesi.

Varmt välkommen!

*
   
English version:

Saturday, march 12 at Rönnells Antikvariat in Stockholm

C H A T E A U X  presents book number 5 in the publication series Arbetets villkor:

En vision av Linjeland by Derek Beaulieu
(translation: Peter Thörneby)

Also: re-activation of Slot N° 11 (november 2015): Konkret poesi (contributor: Derek Beaulieu) 

En vision av Linjeland is a translation to Swedish of a section of Beaulieus book Flatland – a romance of many dimensions (information as material, 2007), a non-verbal graphic analysis of E. A. Abbott’s classic science fiction novel from 1884.

Readings, questions, answers, projections and editorial talk by Derek Beaulieu, Beata Berggren, Jörgen Gassilewski, Peter Thörneby

Time: Saturday, march 12, 24 p.m. 
Place: Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm

Derek Beaulieu is a poet, publisher and literary architect. Lives in Calgary, Canada.
Rönnells is an antiquarian bookshop in Stockholm.
C H A T E A U X  is a small press for poetry.

Welcome!