CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Recept [Supplement 1]

Recept av Leif Holmstrand
[Supplement 1] 2017
ISBN 978-91-982344-7-3
24 sidor (125 x 200 mm)

Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. Först ut är Recept av Leif Holmstrand.

Likt en sapfisk strof som aldrig fullbordas. I de elva stavelsernas tvång binds, flätas, kokas dikten rad för rad tills den är någon annan: ”ät för ingen vet vad som sker i morgon”.

Leif Holmstrand är poet, författare och konstnär verksam i Malmö. På Chateaux har han tidigare givit ut Sjuttioåtta uppslag till SF-romaner hämtade ur Linus Andersens anteckningsbok tillsammans med Pär Thörn.