CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Bernur om Folkets Park

Bernur i sin recension av Folkets Park (med utgångspunkt i Adam Westmans ord om att en bristande språkkänsla kan vara en tillgång): ”Ärligt tror jag många poeter skulle må bra av den, låt oss kalla det ödmjukheten, men också: språket är inget man erövrar eller behärskar eller dominerar, men inte heller något man domineras av. Det är fruktbart att skriva på tvären mot språk, och så uppfattar jag Westmans dikter.”