CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Mulinari och Westman på mellem_rummet

Torsdag 23 april kl. 19 läser Felicia Mulinari sina ”Tre kärleksdikter till Evo Morales” ur CHATEAUX n°7 och Adam Westman ur sin bok Folkets Park. Läsningarna kommer att sändas live på mellem_rummets facebooksida där de också kommer att finnas tillgängliga efteråt.

mellem__rummet är ett experimentellt rum för konst och litteratur och andra interdisciplinära samarbeten. Det är ett konstnärligt, nomadiskt initiativ som rör sig som vinden blåser. Under perioden 10 april till 30 juni 2020 har mellem__rummet ingått ett samarbete med Förlaget Beijing Trondheim och P U B POESI (Göteborg) för att göra det enkelt för konstnärer att nå ut till publik, kollegor och institutioner via mellem_rummets facebooksida. Varje arrangemang aktiveras av respektive bidragsgivare.