CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Folkets Park av Adam Westman

Folkets Park av Adam Westman
[Supplement 7] 2020
ISBN 978-91-984293-6-7
104 sidor (125 x 200 mm)


Med varje nytt nummer av poesitidskriften CHATEAUX kommer en bok i serien Supplement. Seriens sjunde bok är Folkets park av Adam Westman. 2015 publicerades Westmans Frankfurt(M) i Chateaux’ Turkosa serie. De två ”parkdikter” som ingår i den — Grüneburgpark och Palmengarten — har sedan dess följts av ytterligare nio, som publicerats på olika håll, bl a i CHATEAUX och tydningen. I Folkets park samlas de och upprättar en parkernas heterotopiska territorium där dikternas titlar också är namn på någonting allmänt.