CHATEAUX är ett bokförlag för poesi

Nya nummer och Folkets Park

Idag utkommer poesitidskriften CHATEAUX med sitt 7:e nummer, som innehåller nyskriven och tidigare opublicerad poesi av Luc Bénazet (övers. Martin Högström), Johan Jönson, Iman Mohammed och Felicia Mulinari.

Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I det sjunde numret skriver Matthew Rana om you don't have to call me Merle Haggard, (anymore) (The Birdcage Review, 1987) av Helena Bennett.

Med varje nytt nummer av CHATEAUX kommer dessutom en bok i serien Supplement. Seriens sjunde bok är Folkets park av Adam Westman.